Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus korraldab augustis taas koolitusseminari ja pakub supervisiooni
võimalust autismispektri häiretega ning erivajadustega lastega  töötavatele spetsialistidele (psühholoogid, lasteaia- ja
kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad).
Lisaks pakume võimalust viia läbi supervisioon Teie asutuses ainult Teie töötajatele ja erivajadustega laste vanematele. Täpsema info
saamiseks kirjutage palun koolitused@katriito.ee
Koolitajaks on Liis Nõupuu, kes on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ning psühholoogia õpingud autismi-alase
magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega  nii Eestis, Ungaris kui Suurbritannias. Ta on saanud Londonis põhjaliku
käitumisteraapia väljaõppe ning töötanud seal üle kahe aasta 2-12-aastaste autistlike lastega. Käesolevalt on Liisi õpetada grupp  2-aastaseid tavalapsi Budapesti ingliskeelses lasteaias.
Koolitused toimuvad järgmiselt:
T, 16. aug Tallinnas koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6
akad. tundi)
K, 17. aug Tallinnas supervisioon Autismispektri häiretega laste käitumisprobleemidega toimetulek (5 akad. tundi)
N, 18. aug Tartus koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi)
R, 19. aug Tartus supervisioon Autismispektri häiretega laste käitumisprobleemidega toimetulek (5 akad. tundi)
Kõigi seminaride kohta on täpsem info manuses. Koolitustele registreerumise tähtaeg on 1. juuli.
Registreerumiseks saatke osaleja nimi ja isikukood, arve tasuja andmed (asutuse või isiku nimi, aadress) ning märge, millisel koolitusel ja millises linnas soovite osaleda.
Koht koolitusel osalemiseks on  tagatud osalemistasu maksmisega. Koolitusele registreerumist on võimalik tühistada ning osavõtutasu
tagastatakse, kui mitteosalemisest teavitatakse e-kirjaga  (koolitused@katriito.ee) hiljemalt 20. juuliks. Hilisema tühistamise korral või teavitamata jätmisel kuulub arve tasumisele.
Registreerumine ja küsimustele vastamine läbi e-posti koolitused@katriito.ee
Heade soovidega
Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuse nimel
Signe Laipaik
OÜ Katriito
psühholoog, koolitusjuht