Meil on heameel teatada, et eesti keelde on tõlgitud uus raamat autismispektri häiretest.

Gillberg Essence

Raamatu “ESSENCE:autism ja teised neuroarengulised seisundid. Uus suhtumine kaasuvatesse haigustesse, hindamisse ja sekkumisse” autor on laste ja noorukite psühhiaatria professor Göteborgi Ülikoolis Rootsis ja Sahlgrenska ülikooli haigla peaarst Christopher Gillberg.

ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) viitab neuroarenguliste häirete rühmale, sealhulgas autism, aktiivsus- ja tähelepanuhäired, tikid, samuti seisundid nagu PANS, ARFID ja PANDAS, mille kohta teadlikkus üha suureneb.

Christopher Gillberg kirjeldab ESSENCE’i elukestvat prognoosi, uurides nende seisundite ja nendega kaasnevate sümptomite koosesinemist. Kuigi diagnoose ravitakse sageli eraldi, esitab Gillberg need probleemid ühtses kontekstis ning soovitab ravi ja tuge tervikliku lähenemisviisi alusel. See raamat näitab vajadust terviklike, kogu inimest hõlmavate sekkumiste ja hinnangute järele, et parandada sellesse rühma kuuluvate inimeste arengutulemusi.

Raamatu tellimiseks võtke meie meiliaadressil ühendust, täpsema info leiate ka rubriigist Publikatsioonid / Raamatud.