Hans Hellemans, Peter Vermeulen, Greet Conix, Lies De Lameillieure „SEKS@AUTISM.COM. Suhetealase ja seksuaalõpetuse programm autismispektri häirega noortele ja täiskasvanutele“.

Autismispektri häiretega kaasnevad raskused – ülitundlikkus puudutuste suhtes, probleemid üldkehtivate tavade ja kehakeele mõistmisega, raskused üksteise tunnetamise ja toetamisega ning romantiliste tundmuste puudumine – takistavad suuresti intiimsuhte loomist. Enamikul autismispektri häirega inimestest on seksuaalsed tunded, tungid ja käitumismallid. Seega on seksuaalõpetus ilmselgelt vajalik.

Programmi „Seks@autism.com“ eesmärgiks on rahuldada vajadust autismispektri häirega noorte ja täiskasvanute seksuaalõpetuse järgi, käsitledes kogu autismispektrit – alates autismist koos sügava vaimupuudega kuni Aspergeri sündroomi ja norm- kuni ülikõrge intellektini. Samas sobib programm vajadusel kohandusi tehes ka intellektipuudega noortele seksuaalsuse selgitamiseks.

Programm käsitleb seksuaalsusest rääkimist individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning käsitleb kõiki teemassepuutuvaid valdkondi. Seksuaalõpetus on selles programmis seotud suhtusoskuste, identiteedi kujunemise, oma keha tundmaõppimisega ja sellega rahulolemisega, ka reeglitega. Seksuaalõpetuse abil on võimalik parandada seksuaal-sotsiaalsete reeglite ülekandmist praktilisse ellu ja sel moel vähendada sobimatut käitumist, samas hõlmates ka väärtuste ja reeglite selgitamist ja empaatiavõime parandamist.

Kogu materjal on käepäraselt paigutatud CD-le ning mugav kasutada, lubades välja printida vajalikke töölehti ja materjale. Esimene osa annab teoreetilisema ülevaate teemadest, mida käsitletakse, juhiste osas jagatakse praktilisi juhendeid teemade lõikes, kuidas iga teemat selgitada ja kasutada rohkelt lisatud töölehti, jooniseid ja fotosid.

Õppevara  tõlkimist ja elektroonilist väljaandmist eesti keeles on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu. Programmi viib ellu Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Õppevara on välja antud CD-l ja seda on võimalik koolidel jt asutustel tellida, kirjutades aadressile autismeesti(ät)gmail.com