Autismiteadlikkuse päeva tähistatakse üle maailma alates 2007. aastast ning sellele pani aluse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee. Rahvusvahelise autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistele.

Sel aastal on kõik teisiti ning kriisiolukorras on tühistatud üle maailma kõik üritused.

Kutsume kõiki inimesi täna mõtlema sellele, mida saab ühiskond ja igaüks meist teha autismispektri häirega inimeste toetamiseks.

Autismi vormid ja raskusastmed on inimeseti erinevad ja põhjustavad vägagi erinevaid raskusi igapäevasel toimetulekul. Autismispektri häirest põhjustatud toimetuleku probleemid ei ole sageli ümbritsevatele inimestele mõistetavad ja neid inimesi ei püütagi aidata.

Püüdkem siis mõista ja seeläbi paremini aidata. Pöörakem rohkem tähelepanu nendele, kes ei ole häälekad oma nõudmistes, vaid ei oska ega suuda abi küsida. Toetagem neid peresid, olles empaatilised ja mitte andes halvustavaid hinnanguid.

Igaüks saab anda oma väikese panuse, mis muudab maailma paremaks!