PRESSITEADE

1.aprill 2022

Homme tähistatakse üle maailma rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva

Autism-Europe kutsub üles “Õnnelikule teekonnale läbi elu” autistlike inimeste ja nende perede jaoks. Eesti Autismiliit on ühinenud AE üleeuroopalise kampaaniaga.

· Autism-Europe (AE) korraldab üleeuroopalist kampaaniat “Õnnelik teekond läbi elu”, rõhutades, et on vaja terviklikku lähenemist kogu elu jooksul tagamaks, et autistlikud inimesed saaksid elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu.

· Tähistamaks ülemaailmset autismiteadlikkuse päeva 2. aprillil kutsume koos AE-ga autistlikke inimesi ja nende perekondi jagama oma kogemusi selle kohta, mida õnnelik elu nende jaoks tähendab.

· 2022. aasta #AutismDay2022 kampaania moto on kooskõlas Autism-Europe 13. rahvusvahelise kongressi teemaga “Õnnelik teekond läbi elu”. Kongress toimub 7.-9.10.2022.

Hinnanguliselt on Euroopa Liidus autismispektriga umbes 5 miljonit inimest. Enamik neist kogeb diskrimineerimist paljudes eluvaldkondades. Kampaania “Õnnelik teekond läbi elu” eesmärk on tuua esile autistlike inimeste ja nende perede mured ja soovid seoses erinevate võtmeteemadega, nagu juurdepääs haridusele, töökoht, piisav kaasamise toetus, iseseisev elu, ligipääsetavus ja poliitiline osalus.

Üks eesmärke on illustreerida, et autistlikel inimestel on sageli raskusi oma põhiõiguste kasutamisega – ka ELi kodanikena. 2022. aastal on Euroopa Liidus käimas teine läbivaatus enne ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteed. Sellega seoses on AE alternatiivses raportis erilist tähelepanu pööratud ebavõrdsuse valdkondadele, mida kogevad autistlikud inimesed. Raportis vaadeldakse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist Euroopa Liidu seadusandluses ja poliitikas autistlike inimeste ja nende perekondade vaatenurgast ning tuuakse välja peamised lüngad ja antakse soovitusi autistlike inimeste õiguste edasiseks parandamiseks ELis.

Kuidas igaüks saab kampaaniat toetada?

Inimesed, kes soovivad kampaaniat toetada, saavad jagada AE loodud bännereid ja võtmesõnumeid hashtagiga #AutismDay2022. Need materjalid on saadaval ka eesti keeles.

13. Autism-Europe rahvusvaheline kongress

7.–9. oktoobril 2022 toimuva kongressi teemaks on “Õnnelik teekond läbi elu”, et rõhutada eluea perspektiivi võtmise olulisust autismiuuringutes ja praktikas ning fookuses on kõigi heaolu edendamine.

Kongress on ainulaadne oma ajaloo, ulatuse ja selle poolest, et see annab tegevusprogrammi teadlastele, praktikutele, üliõpilastele, autistlikele inimestele ja pereliikmetele.

Ülemaailmse autismiteadlikkuse päeva kuulutas ÜRO Peaassamblee 2007. aastal iga-aastaseks päevaks, et juhtida tähelepanu autistlike inimeste esmastele vajadustele kogu maailmas.

Info rahvusvahelise tähistamise ja AE kampaania kohta inglise keeles:

Aurélie Baranger                                                                                   Carmen Clemente
Director                                                                                                  Communication and Campaign Manager
Aurelie.baranger@autismeurope.org                                              communication@autismeurope.org


Eesti Autismiliit kontakt:

Marianne Kuzemtšenko

Juhatuse esimees

info@autismiliit.ee