Eesti Autismiliit

PRESSITEADE
23. oktoober 2014

HOLLANDI JA EESTI SPETSIALISTID JAGAVAD TEADMISI ÜHISEL SÜMPOOSIONIL

Täna Tartus algaval kahepäevasel Eesti-Hollandi autismisümpoosionil “Ole arusaadav!” saavad kokku autismivaldkonna spetsialistid Eestist ja Hollandist. Juba neljandat korda toimuval üritusel räägitakse erinevatest meetoditest ja jagatakse kogemusi autismispektri häirega laste arendamisel. Igal teisel aastal toimuvat sümpoosioni ootavad Eesti spetsialistid pikisilmi.

 

Eesti Autismiliitu juhatuse esinaine Marianne Kuzemtšenko: „Sümpoosioni korraldame koostöös Blankers & Hage ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Oleme tänulikud mõlemale partnerile sedavõrd tõhusa ja panustava koostöö eest. Tänu Blankers & Hage´le oleme leidnud kõigile sümpoosionidele asjatundlikud ja huvitavad lektorid Hollandist, kes toovad meieni kaasaegseid teadmisi ja oskusi. Eesti-poolsete lektorite ja oskusteabe vahendamine spetsialistidele on kinnitanud ka meile endile, et oleme üsna kenasti kursis arengutega autismivaldkonnas Euroopas.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumid on kaasaegsed ja sobivad sellisel tasemel ürituste korraldamiseks väga hästi, samuti on kõrgkool panustanud oma spetsialistide teadmiste ja oskustega.”
Autismisümpoosionile on oodata sel aastal rekordarvu osalejaid, üle 230 inimese.

 

„Autismispektri häirega laste õpetamine ja kasvatamine eeldavad mitmesuguseid oskusi ja teadmisi, tänases Eestis on sageli vajadused teadmiste järgi suuremad kui võimalused. Kiire areng keskkonnas ja ühiskonnas on omane kogu maailmale. Elu lihtsalt nõuab kiireid muutusi, lahendusi, mis muudavad mitte ainult meie elu, vaid toimivad hoopis laiemalt. Lahendusi, mis mõjuvad üle valla või linna piiride, ühe riigi või regiooni.” sõnab Helle Känd, Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja .

 

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: kõne ja keele arengut, kommunikatsiooni, sotsiaalseid suhteid. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvuse ja probleemistikuga. Autismispektri häire väljendumisvormid erinevad inimeseti suurel määral, sõltudes vanusest, võimetest, kogemusest ja kaasnevatest haigustest. Kuigi autismispektri häireid ei saa ravida, on siiski võimalik sobilike sekkumis- ja õppeprogrammidega nende inimeste elukvaliteeti oluliselt parandada.

Eesti Autismiliit (https://www.autismiliit.ee) aitab autismispektri häirega inimestel läbi elukaare saada vajalikku tuge, selleks aidates jagada infot ja õpetust kõigile võrgustiku liikmetele. Koostöös teiste organisatsioonide, spetsialistide, kohalike omavalitsustega aitame tõsta autismispektri häirega inimeste ja nende perede elukvaliteeti.

 

Lisainfo:
Marianne Kuzemtšenko
Eesti Autismiliitu juhatuse esimees
Mob 511 9685
autismeesti@gmail.com