Sotsiaalministeerium

PRESSITEADE

19.03.2020

*Sotsiaalminister Tanel Kiik vähendas ravimite kättesaadavuse tagamiseks
ajutiselt ravimite väljakirjutamise ja väljamüügi koguseid.
Tervishoiutöötaja võib alates tänasest kirjutada krooniliste haiguste
ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek
väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks.
Käsimüügiravimeid võib ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe
ravimi kohta.*

„Ravimite väljakirjutamine ja müük on viimastel nädalatel oluliselt
kasvanud. Ravimiameti hinnangul võib ravimite nõudluse suurenemine
koostoimes teiste rahvusvahelises eriolukorras kehtestatud piirangutega
põhjustada ravimite kättesaadavuse vähenemist. Kuigi praeguseks ei ole
ravimiametile teatatud COVID-19 sümptomite leevendamiseks vajalike
ravimite tarneraskustest, ei saa neid olukorra muutudes välistada,“
ütles sotsiaalminister *Tanel Kiik.* „Meie ülesanne on tagada, et
olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast
vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et
ennetada ravimite massilist kokkuostmist.“

Tänasest jõustuvad järgmised muudatused:

* Tervishoiutöötajal on lubatud kirjutada ravimeid välja kuni kaheks
kuuks;
* Apteegist võib väljastada ravimit ainult ühe korduvretsepti alusel
ja kuni kaheks kuuks;
* Apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja
ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba
soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks
ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;
* Erandjuhul võib ravimi apteegist väljastada kui inimese elu või
tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu. Ravimi väljastaja
peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;
* Käsimüügiravimeid võib apteegis ostjale väljastada kuni kaks
pakendit ühe ravimi kohta.

„Viimase nädala jooksul on paljud inimesed ostnud apteegist
retseptiravimeid korraga kõigi väljakirjutatud retseptide alusel ja
koguses. Samuti varutakse ebavajalikult suurtes kogustes
käsimüügiravimeid,“ selgitas ravimiameti peadirektor *Kristin Raudsepp.
*„Ravimeid on ja tuuakse juurde, aga selleks, et ravimite väljaostmine
saaks toimuda asjakohases tempos ning et ükski abivajaja ei jääks
apteegis vajaliku ravimita, on mõistlik seada piirangud ravimite
väljakirjutamise ja müügi kogustele. Palume kõigilt mõistvat suhtumist,
tegemist on ajutise eriolukorraga.“

Eesti Haigekassa andmeil on ravimite väljakirjutamine viimastel
nädalatel kasvanud keskmiselt 40% võrreldes möödunud aasta sama
perioodiga ning ravimite müük apteegis ligi 50%.

Ettepaneku ravimite väljakirjutamise ja apteegist väljastamise
piirangute seadmiseks on teinud mitmed ravimivaldkonna organisatsoonid,
nii ravimitootjate, hulgimüüjate, apteekide kui arstide esindajad.
Kehtestatud piirangute rakendamise toetamiseks luuakse digiretsepti
süsteemis korralduse täitmist hõlbustavad ja tagavad tehnilised lahendused.

Piirangud kaotatakse hiljemalt eriolukorra lõppemisel.

Teate edastas:

Eva Lehtla

Sotsiaalministeerium

Kommunikatsiooniosakond

Tel. 55 64 3691