Juhatus kutsub kokku liikmete erakorralise üldkoosoleku 27.juunil 2019 kl 16.30 Tartus Hektor Design Hosteli konverentsisaalis.

Päevakord:

  1. Eesti Autismiliitu nime muutmine
  2. Põhikirja muutmine

Ootame liikmete aktiivset osavõttu.