Oleme koostanud Eesti Puuetega Inimeste Kojas anonüümse küsitluse, millega soovime koguda infot selle kohta, kuidas puudega ja erivajadustega inimesed ning nende pered tulid ja tulevad toime kriisiajal ehk perioodil
eriolukorra kehtestamisest kuni praeguseni. Selleks palume puuetega
inimestel ja/või nende lähedastel leida 10-30 minutit, et vastata
veebiküsitlusele.
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy89H6TE1swqO_d2K6fkx_bPaQdxx_NVaR6CuxhZNWcAX4rQ/viewform>
Sinu panus on oluline, sest küsitluse kokkuvõtte edastame
sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile eesmärgiga
võtta tuleviku kriisimeetmete kujundamisel arvesse puuetega ja
erivajadustega inimeste kogemusi ja vajadusi.

Palun jaga küsitlust ka teistele puuetega ja erivajadustega inimestele ning
puuete ja erivajadustega laste vanematele!

Küsitlus jääb avatuks kuni 19.06.

Vasta küsitlusele
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy89H6TE1swqO_d2K6fkx_bPaQdxx_NVaR6CuxhZNWcAX4rQ/viewform>

Vasta küsitlusele lihtsustatud keeles
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnX3P-3UpDpxewVKJEQYTwXPpmiFT_ytMky_uZZc0sofY7XA/viewform>

Suur aitäh vastamast!

Lisaküsimuste korral võta ühendust: epikoda@epikoda.ee või 661 6629
[image: Eesti Puuetega Inimeste Koja logo]
Eesti Puuetega Inimeste Koda