PRESSITEADE

15.01.2018

Eesti Puuetega Inimeste Kojal ilmus venekeelne käsiraamat puudega laste peredele.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja venekeelse versiooni käsiraamatust „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat leevendab perede infosulgu, pakkudes lapse elukaare ulatuses sünnist täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal- kui haridusvaldkonnas, nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Lisaks praktilisele väärtusele pakub käsiraamat emotsionaalset tuge, jagades erilist last kasvatavate perede siiraid kogemuslugusid.

EPIKoja tegevjuhi ja raamatu kaasautori Anneli Habichti sõnul on käsiraamat saanud peredelt äärmiselt positiivset tagasisidet ning eestikeelset  versiooni on nüüdseks trükitud juba kolm tiraaži.  „Pärast esmatrüki ilmumist 2017. aasta jaanuaris sai selgeks, et materjal tuleb tõlkida ka vene keelde. Kui eesti keelt kõneleva puudega lapse pere jaoks on orienteerumine sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemis keeruline, sest teave on killustatud, siis venekeelsete perekondade jaoks on see veel kordades raskem – vajalikku informatsiooni lihtsalt ei ole. Soovime venekeelseid peresid veidigi aidata, sest nemad on puuetega lapsi kasvatades sõna otseses mõttes üksi jäetud,“ tõdeb Habicht.

Käsiraamatut aitab levitada Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. „Suur huvi eestikeelse trükise vastu näitas, kui olulisse ja tänuväärsesse protsessi oleme kaasatud. Seetõttu on suur rõõm toetada ka venekeelse käsiraamatu jõudmist abivajajateni,“ selgitab Apollo ostu- ja turundusjuht Eha Pank. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares.  Käsiraamatut saab ka Eesti Puuetega Inimeste Kojast (Toompuiestee 10, Tallinn). Veebiversioonid on kättesaadaval –

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_RUS.pdf

http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_EST.pdf

Venekeelse käsiraamat ilmumist toetasid paljud eraannetajaid, venekeelse trüki ning eestikeelse kordustrüki kulusid aitas katta SA Innove.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee

Lisainfo:

Anneli HabichtEesti Puuetega Inimeste Koda, telefon 5688 0320 (eesti keeles)

Jevgenia Volohhonskaja, MTÜ Eriline Maailm, telefon 5072862 (vene keeles)

Julia Stepanova MTÜ Eriline Maailm 5661 9546  (vene keeles)