Eesti Puuetega Inimeste Koda: oleme nördinud, et töövõimereformist on saanud poliitvõitlus

 

PRESSITEADE

19.11.2014

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda avaldab nördimust, et täna Riigikogus kolmandal lugemisel olevate töövõimereformi kahe olulise seaduseelnõu sisulist arutelu ja rakendamise ettevalmistamist on asunud varjutama erakondade vaheline valimisvõitlus, ning varasem kui ühest suust kõlanud parteideülesus on unustatud.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm: „Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu vajadusele vaadelda töövõime reformi laiemalt kui tööhõive küsimust, vaid terviklikult hariduse ja sotsiaalteenuste kontekstis. Kui veel paar aastat tagasi ei pidanud puuetega inimeste teemat huvitavaks ei ajakirjanikud ega poliitikud, siis nüüd on asi liikunud külmast ükskõiksusest skaala teise otsa. Ei mööda päevagi, mil ei leiaks kajastust mõni tahk puuetega inimeste elust. Kahjuks pole praegu toimuvat enam võimalik mõista isegi valdkonnas hästi orienteeruvatel inimestel, rääkimata neist, kes pole teemaga otseselt seotud“.

Kinnitame, et kõik puuetega inimeste organisatsioonid on endiselt valmis olema riigile aktiivne ja konstruktiivne sotsiaalpartner puuetega ja terviseprobleemidega inimeste valdkonnas muudatuse kavandamisel. Viimaste nädalate töövõimereformiga seotud arengute valguses peame vajalikuks märkida, et  puuetega inimeste huvikaitsega seotud eesmärke täites tuleb jääda apoliitiliseks ning keskenduda eesootavate muudatuste sisule ja võimalikult kvaliteetsele ning läbimõeldud rakendumisele.

 

On kahetsusväärne, et nii koalitsiooni- kui opositsioonierakonnad on asunud töövõimereformi kasutama vahendina valimisvõitluses, kas siis seda kiirustades läbi surudes või halastamatult kritiseerides, unustades eesmärgi ning koostöö. Eesti Puuetega Inimeste Koda avaldab lootust, et töövõimereformi elluviimisel seatakse esiplaanile nende inimeste huvid, keda reform eelkõige puudutab, mitte erakondade poliithuvid.

 

Ootame poliitikutelt endiselt konkreetseid samme järgmiste võtmeküsimuste lahendamiseks:

  • töötamist ja toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet;
  • tööandjaid tegelikult motiveeriv tugipakett ning tööturu paindlikult turvaline korraldus;
  • puuetega inimeste haridustaseme  ning kvalifikatsiooni tõstmine.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 30 puudespetsiifilist liitu.

 

Lisainfo:       
Monika Haukanõmm
tel: 5242406;