SA Eesti Puuetega Inimeste Fondil on heameel teatada, et
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames kuulutab SA Eesti
Puuetega Inimeste Fond välja taotlusvooru “Psüühikahäiretega inimeste
kriisikaardi koostamise nõustamise teenus”.

Taotlusvoorust on võimalus taotleda toetust perioodiks 2020-2022.
Toatlusvooru kogumaht on 90 000 eurot.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatult, elektrooniliselt aadressile
epifond@gmail.com või aadressile SA Eesti Puuetega Inimeste Fond,
Toompuiestee 10, Tallinn 10137.
Taotlustähtaeg on 18.06.2020 kl 17.00

Info taotlusvooru kohta on leitav aadressilt:
http://www.epifond.ee/fondist/toetuse-taotlemine/kriisikaart2020-2022/

Taotlusvooru tingimused on leitavad aadressilt:
http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/Lisa%202%20hindamiskriteeriumid%20Suund2%20kriisikaart.pdf