Eesti Autismiliidul täitus 30 tegevusaastat! Ürituse jäädvustas Sandra Sagar.