Pressiteade

21.09.2020

Erasektor tuleb erivajadusega laste vanematele hooldajate leidmisel appi

Eestis loodud hooldusabiteenuste veebiplatvormilt CareMate saavad septembrist tellida hooldusteenuseid ka alla 18-aastaste laste ja noorukite pered. Veebiplatvormi eesmärk on vahendada isikuhooldusteenuseid ja abi väljaspool kodu professionaalsetelt hooleandjatelt erivajadustega lastele ning vähendada nii pereliikmete hoolduskoormust.

Hooldusteenuste platvormi CareMate asutaja Marion Tederi sõnul keskenduti kahe aasta eest turule tulles esmalt vaid täisealiste ja vanemate inimeste hooldusvajaduste murede lahendamisele. „Meie poole on pöördunud ka mitmed erivajadusega laste vanemad. Näiteks otsiti abilist, kes viiks nende lapse päevakeskusesse või koolipäeva keskel logopeedi juurde. Siiani me seda võimalust neile pakkuda ei saanud. Tänaseks on aga selge, et meie hooleandjatel on valmisolek ja soov abistada igas vanuses inimesi. Pidasime nõu ka valdkonnaekspertidega ja lisasime hooleandjate koolitusprogrammi erivajadustega laste eest hoolitsemisega seotud teemad, et pakkuda teenuseid ka erivajadusega laste peredele,“ kinnitas Teder.

Laste hooldusteenuseid saab CareMate veebiplatvormi vahendusel tellida alates 21. septembrist 2020. CareMate’i vahendusel saab tellida pereliikmele abi ka väljaspool kodu, nt trenni, arstijuurde minekul või koju, kooli, päevakodusse viimisel. Isikuhooldusteenuste alla kuuluvad nt abi riietumisel söömisel, pesemisel, tualetis käimisel, rohtude võtmisel ja seltsiks olemisel.

Eesti Autismiliidu juhatuse esimehe Marianne Kuzemtšenko sõnul on peamine teenus, mida autistliku lapse vanemad, lisaks rehabilitatsiooniteenustele ja õppeasutustes pakutavatele teenustele vajavad, tugiisikuteenus, mis võimaldab vanematel teha igapäevatoiminguid teadmisega, et keegi tema lapse eest turvaliselt hoolitseb. „Enamasti on vaja tugiisikut, kelle ülesandeks on laps koolist või päevakeskusest koju tuua, vahel ka viia rehabilitatsiooniasutusse teenustele ja sealt ta tagasi koju aidata ning olla lapsega seni, kuni üks vanematest koju naaseb,” lisas Kuzemtšenko. „Suurem osa peredest vajab reeglina ka rahalist tuge ja ei ole suutelised teenuste eest ise täismahus tasuma. Enamasti on tugiisikuteenus ka praegu osaliselt perede poolt rahastatav, kuid arvestades seda, et peredes on sageli vaid üks lapsevanem, siis võib ka omaosaluse katmiseks olla vaja kohaliku omavalitsuse abi,” kommenteeris Kuzemtšenko perede olukorda.

Teenuse saamiseks tuleb pereliikmel registreerida end kasutajaks veebilehel caremate.ee, täita profiil ja teha tellimus lähtuvalt vajalikest teenustest ja kellaaegadest, alates 45 minutist kuni mitmeks tunniks olenevalt abivajadusest. Seejärel pakub süsteem valiku ja kirjelduse erinevate abiliste kohta, kelle seast saab valida oma pereliikmele sobivama. Hooleabi teenuse kasutamine maksab 10€ tund.

Täna on hooldusplatvormiga CareMate liitunud enam kui 700 hooleandjat, peamiselt Tallinnast, Tartust ja Pärnust. Kõik hooleandjad on enne veebiplatvormiga liitumist läbinud hooldaja teenuse osutamiseks vajaliku e-õppe ja sooritanud testid positiivsele tulemusele. Igakuiselt toimuvad hooleandjatele ka praktilised koolitused. Hooleandjad, kes omavad varasemat kutsetunnistust, nende läbitud õppekava vaadatakse üle, võrdsustatakse omatud kutsega ning vajadusel tuleb läbida vaid puuduvad e-õppetükid.

Sotsiaalkindlustusameti mai 2020 andmetel elab Eestis täna 9820 puudega alla 16-aastast last, kellest Harjumaal elab 3423, Tartumaal 1509, Ida-Virumaal 1237 ja Pärnumaal 586.

CareMate hooldusplatvormi loomine sai alguse Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud mõttetalgutest aastal 2017. Esimese internetikeskkonna valmimisele sai CareMate hoo sisse läbi Hooandja ühisrahastusplatvormil tehtud kampaania. 2020 aasta märtsis toetas Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kaudu uue platvormi ehitamist, mis valmib käesoleva aasta novembriks. CareMate missioon on vähendada lähedaste hoolduskoormust, tõsta Eestis pakutava hooldusteenuse kvaliteeti ja pakkuda inimestele uuendusmeelseid vajaduspõhiseid lahendusi.

Lisainfo

Marion Teder

CareMate asutaja

Tel 5880 3616

E-post info@caremate.ee

Intervjuu soovi korral palun helistage 5340 9704 (Ann Asser) või kirjutage ann@kommunikatsioonikunst.ee.