Astangu keskuse avatud uste päevad toimuvad 04.märtsil 10.00 – 14.00. Registreerimine on alanud, kõik huvilised on oodatud külla!

AVATUD USTE PÄEVAKAVA

10.00-14.00 Infolaat võimlas. Lisaks on avatud kohvik, kus Astangu õppijad müüvad omavalmistatud pagaritooteid ja muud head-paremat.

 

ERIALASID TUTVUSTAVAD TÖÖTOAD

10.30-12.45 Astangul õpetatavaid erialasid tutvustavad praktilised töötoad. Pärast iga töötuba toimub samuti ringkäik töötoas osalejatele! NB: Soovitud töötubadesse minekuks palume koguneda 5 minutit enne vastava töötoa algust fuajees asuva vastuvõtulaua juures.

Töötubades on kohtade arv piiratud, palume kindlasti eelregistreerida!

10.30-11.15

  • Kaitstud töö käsitöötuba
  • Kaitstud töö lihttöötuba
  • Kohanemiskursused
  • Abikoka eriala sööklas

11.15-12.00

  • Puhastus- ja koduteeninduse eriala
  • Puidupingi- ja tisleritöö eriala tutvustus, kaitstud töö puidutöö tutvustus

12.00-12.45

  • Tarkvaraarendaja ja bürootöötaja erialad
  • Pagaritöö eriala

12:45-13:30 Huvitegevuse töötuba

 

RINGKÄIGUD

13.00-14.00 Maja tutvustav esitlus ja ringkäik

11.00-12.00 Maja tutvustav esitlus ja ringkäik

 

SEMINARIDE KAVA

10.00-11.00 Seminar „Peaajukahjustusega inimeste toetamine Astangu keskuses“ Agne Põlder, Katrin Tomberg, ruum A-426

Infoseminarile ootame inimesi, kes on läbi teinud ajukahjustuse (ajutrauma, insult vms) kui ka nende lähedasi või nendega kokku puutuvaid spetsialiste. Seminaril käsitletakse järgmisi teemasid:

Taastumiskursus – kellele see on mõeldud ja mis on selle eesmärgid?

Hindamise võimalused rehabilitatsioonivajaduse väljaselgitamiseks.

Tugigrupp ajukahjustusega inimestele – kellele see on mõeldud ja mis on selle eesmärgid?

11.00-12.00 Seminar „Kuidas hinnata kutsesobivust ja leida võimalusi edasiseks tegevuseks?“ Katri Laanisto, ruum c-402

Seminarile on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku karjääri- ja õppenõustamisega, nt üldharidus- ja erikoolide spetsialistid, Rajaleidja keskuste töötajad jpt. Seminaris anname edasi Astangu kogemusi kutsesobivuse hindamisel, sh räägime esmasest hindamisest, töökatsetest, Hametist ning sellest, kuidas omavahel edukalt koostööd saame teha.

12.30-13.30 Seminar „Erivajadusega inimene tööturul“ Triin Juss ruum, c-402
Seminarile on oodatud ettevõtete jt tööandjate esindajad.

 

Avatud uste päevale registreerimine: http://goo.gl/forms/lRq9QCYW3m