Esinemissagedus

Epidemioloogilised uurimused Euroopast praegusi diagnoosimise kriteeriumeid kasutades on leitud, et palju rohkematel lastel diagnoositakse ASH (1 laps 150-st). ASH diagnoosiga täiskasvanute kohta ei ole need andmed veel saadaval. On kinnitust leidnud, et hetkel on ASH-d rohkem poistel kui tüdrukutel (neli ühele) ja et seda esineb kõikides sotsiaalsetes klassides ja erinevates kultuurides.

Allikas: Autism-Europe ametlik dokument autismi kohta