Ootame kõiki huvilisi seminarile “Autismispektri häirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks” Tallinnas 8.novembril. Täna on viimane päev oma registreerumise soovist teadaandmiseks!

 

Seminar

„Autismispektrihäirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks“

  8.november 2013 

 

Päevakava

9.30-10.00     Hommikukohv

 

10.00-10.45   Autismispektri häirega inimeste võimed, oskused ja nõrgemad küljed, millega arvestada nende kaasamisel tööturule.

Maret Rander, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse pedagoogilis-psühholoogilise rehabilitatsiooni talituse eripedagoog

 

10.45-11.30   Karjäärinõustamine autismispektri häirega inimesele kutseharidussüsteemis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse näitel. Triin Juss, Astangu KRK tööhõivetalituse juht, Birgit Ulrich, Astangu KRK tööhõivespetsialist.

11.30-12.15   Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa  kaudu.

Tiia Sihver, Eesti Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist (töövalmiduse toetamine)

 

12.15-12.45   lõuna

 

12.45-13.30   Planeeritavad muudatused töövõime hindamisel.

Anu Viita- Neuhaus, Sotsiaalministeeriumi töövõime skeemi teavituse peaspetsialist

 

13.30-14.15   Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukassa kaudu.

Kersti Katkosild, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa Tõnismäe büroo juhtumikorraldaja

 

14.15-15.00   Autismispektri häirega noorte võimalused Tallinna Tugikeskuses Juks.  Toimetulek stressiga ja psühholoogilise nõustamise võimalused.

Kaili Ploom-Zilmer, Tallinna Tugikeskus JUKS psühholoog

 

 

 

Üritus on kõigile tasuta.

Ootame osalema autismispektri häirega inimesi, nende vanemaid, kõiki võrgustikuliikmeid.

 

Seminaril osalemiseks palume täita registreerimisvorm

https://docs.google.com/forms/d/1HSY6wq_JpQuFDx0WIDVD_DJuBQhlVZtwwj8PTY_q3sA/viewform

 

või teatada oma soovist meilile autismeesti@gmail.com