5. Eesti-Hollandi sümpoosion OLE ARUSAADAV!

 

28.-29.september 2017

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Nooruse 5, Tartu

 

 Ajakava:

Neljapäev, 28.september

 

9.00      Tervituskohv, registreerimine

10.00   Avasõnad

10.30   „Autism ja ärevus“. Gerard Nijhof 

11.00   „Täiskasvanute probleemse käitumise ennetamine algab lapseeas”. Rini Blankers, Cees Hage

11.30   „Probleemse käitumise juhendamine sügava, raske või mõõduka vaimupuude ja autismispektri häirega noortel“. Monika Salumaa, Ain Klaassen 

12.00-13.00        Lõuna

13.00-14.30        Töötoad

 1.„Film “Inimene klaasi taga”. Vana ja uus lähenemine probleemsele käitumisele. Analüüs.“ Rini Blankers, Cees Hage                        2.“Ärevuse põhjused ja tunnetamine autismispektri häirete korral”. Gerard Nijhof

14.30-14.45        Paus

14.45-16.15        Töötoad

 1.„Film “Inimene klaasi taga”. Vana ja uus lähenemine probleemsele käitumisele. Analüüs.“ Rini Blankers, Cees Hage                    2.“Ärevuse põhjused ja tunnetamine autismispektri häirete korral”. Gerard Nijhof

16.15-17.45        Paneeldiskussioon “Probleemse käitumisega autismispektri häirega noored – kuidas leida kõiki osapooli rahuldav ja noorele sobiv lahendus?”

Arutlevad: Monika Salumaa või Ain Klaassen (MTÜ HENK), Sirje Norden (SA Autistika), Rini Blankers (Blankers& Hage), Ülle Keinaste (Tapa hooldekodu), Airiin Demir (Verge Eesti OÜ)

Paneeli modereerib Tiina Kallavus (Tartu Herbert Masingu Kool)

 

Reede, 29.september

9.00-9.30          Hommikukohv

9.30-10.15           „ABA metoodika kasutamise kogemused Tallinna Kadaka Põhikooli ja Lastekeskuse „Eriline lapsepõlv“ näitel“                                    Alevtina Polištšuk

10.15-10.45          „Autismispektri häirega laste õpetamine kasutades TEACCH´i elemente“. Merje Kivikas

10.45-11.00          Paus

11.00-11.30       „Son-Rise – lapsevanem kui võtmeisik autistliku lapse arengus“. Marju Aas 

11.30-12.00        “Minu kogemus”. Uku Vahur

12.00-13.00        Lõuna

13.00-14.30          Paneeldiskussioon “Metoodikad abiks autismispektri häirega laste õpetamisel – kuidas leida kõige sobivam?”

Arutlevad: Alevtina Polištšuk (MTÜ Eriline lapsepõlv terapeut), Merje Kivikas (Tartu Herbert Masingu Kooli õpetaja), Eleri Viinalass (Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi koolipsühholoog), Ruuda Lind (Tallinna Ristiku Põhikooli arendusjuht metoodilise töö alal).

Paneeli modereerib Marju Aas (Tartu Herbert Masingu Kool)

14.30-14.45        Paus

14.45-16.15        Paneeldiskussioon „Autismispektri häirega laste haridustee – kas eraldi haridus või koos sotsiaalsete toimetulekuoskuste õppega?“     

Arutlevad: Sirli Väinsar (Tallinna Tondi Põhikooli direktor), Reet Kangro (Võru Järve Kooli direktor), Sigrid Saveli (Tartu Herbert Masingu Kooli psühholoog), Pille Vaiksaar (Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrguosakonna peaspetsialist), Ülle Teltvei (Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õppejuht).

Paneeli modereerib Tiina Kallavus (Tartu Herbert Masingu Kool)

16.15-16.30        Sümpoosioni lõpetamine

 

 

 

Ettekandjate tutvustus:

Gerard Nijhof on ortopedagoog, kliiniline psühholoog  PhD Free Ülikoolis, konsulteerib samuti erapraksises.  On olnud kõigi nelja  sümpoosioni lektoriks ja koolitajaks.

Rini Blankers ja Cees Hage on Blanker&Hage tegevusterapeudid, kes pakuvad nõustamist, koolitust ja juhendamist intellektipuudega ja psüühikahäirega inimestele Eestis ja Hollandis. Nad on olnud hinnatud koolitajateks meie erihoolekandeasutuste töötajatele, aga ka erinevate koolide eripedagoogidele ning lapsevanematele.

Monika Salumaa ja Ain Klaassen on MTÜ HENK (Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus) spetsialistid, kes on keskendunud oma töös probleemse käitumise juhendamisele.

Alevtina Polištšuk on töötanud aastaid Tallinna Kadaka Põhikooli direktorina ja omandanud hiljem ka ABA terapeudi kutse ning pakub ABA teraapiat praegu läbi MTÜ Eriline lapsepõlv.

Merje Kivikas töötab Tartu Herbert Masingu Koolis autismispektri häirega laste klassiõpetajana.

Marju Aas on Tartu Herbert Masingu Kooli tugitegevuste juht-sotsiaalpedagoog ja Õpiabi-nõustamiskeskuse sotsiaalpedagoog.

 

 

Registreerimise info:

Sümpoosioni ametlikud töökeeled on eesti ja inglise keel, toimub sünkroontõlge.

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi kavas!

Kõigil osalejatel on võimalus osaleda mõlemas töötoas, jaotuse teevad korraldajad ja info selle kohta on saadaval kohapeal registreerimisel.

Sümpoosionile registreerimine kuni 22.septembrini 2017

Registreeri siin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlyl7EhuekWnLcMhH7ytPRlEza0HY-GUHeFiLOGgexfBwSg/formResponse

 

Sümpoosioni osalustasu maksumus: 40.- €

Soodushind autismispektri häirega laste vanematele/ autismispektri häirega isikule 30.- €. Soodushinna saamiseks palun märkida see ära registreerimisel.

Osalustasu palume kanda Eesti Autismiliitu arveldusarvele nr. EE672200221035410732, selgituseks märkida “nimi, osalustasu” hiljemalt  22.septembriks 2017.a.

Osalustasu registreerimistähtajast hilisem tasumine ei taga kohta sümpoosionile, vajalik on eelnev registreerimine!

Kui soovite osalustasu kohta arvet, siis palume sellest registreerimisel teada anda (kindlasti märkige arve saaja nimi ja aadress).

Osalejatele väljastatakse tunnistus sümpoosionil osalemise kohta.

Täiendav info e-post: autismeesti@gmail.com

tel: 511 9685

Sümpoosioni korraldamist toetab: