28.veebruar 2019 kl 10.00-17.00

1.märts 2019 kl 9.00-16.00

Von Stackelberg Hotel Tallinn, Tõllakuuris (Toompuiestee 23)

Koolitus „Sensoorsed probleemid ja autism“

Temple Grandin on kirjutanud oma raamatus  “Autism. Diagnoosimise alused ja suhtumine autistidesse“: “Meie viis meelt määravad ära selle, kuidas igaüks meist tajub kõike ümbritsevat. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja puudutused on viis moodust, kuidas me saame universumiga suhelda. Sel moel määravad meie meeled ära meie reaalsuse.

Kui inimese meeled töötavad normaalselt, siis võib ta eeldada, et tema sensoorne reaalsus on kõigi teiste normaalselt töötavate meeltega inimeste sensoorse reaalsusega üpris sarnane. Lõppude lõpuks on meie meeled arenenud välja ühise reaalsuse tajumiseks – et võimaldada meil ellujäämiseks vajalikku informatsiooni võimalikult usaldusväärselt vastu võtta ja tõlgendada.

Aga mis saab siis, kui meeled ei tööta normaalselt? Mis saab siis, kui inimene võtab vastu sama sensoorset informatsiooni nagu kõik teised, aga tema aju tõlgendab seda teistmoodi? Siis tajub ta maailma enda ümber hoopis teistmoodi kui kõik teised, võib-olla lausa talumatult teistmoodi. Sel juhul elab ta sõna otseses mõttes alternatiivses reaalsuses – alternatiivses sensoorses reaalsuses. Need probleemid mõjutavad ka tema lähedaste elu. “

Koolitusel keskendume erinevatele sensoorsetele probleemidele autismispektri häirega inimestel ja otsime lahendusi, kuidas aidata neil nendega toime tulla.

Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Registreerimine ja osalemistasu:

Registreerimine toimub kuni 10.veebruarini 2019

Registreeri siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei2TMcFtd8YJiuiHSvlh77LIQOyb15J-2OYShp_29sw6bLaQ/viewform

Osalemise registreerimise kinnitame meili teel.

Koolituse maksumus osalejatele: 50.- € (sisaldab kohvipause ja lõunat).

Osalustasu palume kanda Eesti Autismiühingu arveldusarvele nr. EE672200221035410732, selgituseks märkida “nimi,  koolituse osalustasu” hiljemalt 10.veebruariks 2019.a.

Arve soovi korral palume sellest registreerimisel kindlasti teada anda (palun kirjutage kindlasti arve saaja nimi, aadress ja meiliaadress, kuhu arve saata).

Osalejatele väljastatakse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Täiendav info e-post: autismeesti@gmail.com, tel: 511 9685

NB! Kohtade arv on piiratud ja registreerimine lõpeb kohtade täitumisel!

Lektorist:

Steven Degrieck on psühholoog, kes on spetsialiseerunud erivajadustega ja eriti autismispektri häiretega inimestega töötamisele.

Tal on enam kui 20-aastase töö kogemus vanemate ja spetsialistide abistamisel autismi paremaks mõistmiseks ja autistlike inimeste paremaks toetamiseks. Tal on pikaaegne praktiline kogemus töötamisel autismispektri häirega ja intellektipuudega inimestega Autisme Centraalis.

Ta on alati pööranud tähelepanu oma töös teoreetiliste teadmiste tõlgendamisele praktilisse töösse.

Oma pikaaegsest praktilisest kogemusest on ta kirjutanud mitmeid raamatuid, mida on tõlgitud ka teistesse keeltesse. Autisme Centraali (Belgia Autismikeskus) kaasasutaja ja -direktorina ning koolitajana viib ta läbi seminare ja loenguid kogu Euroopas.

Koolituse korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.