Lugupeetud Eesti Autismiliitu liige!

 

Ootame Teid reedel, 22. mail 2015.a.  kell 14.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. Töövõime reform – uusi võimalusi pakkuv töövõime toetamise süsteem. Eesti Töötukassa esindaja, 60 min
  2. Norra kogemus töövõimereformi rakendamisel, kokkuvõte õppevisiidist. Marianne Kuzemtšenko. 30 min
  3. EAÜ 2014. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min
  4. Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min
  5. Jooksvad küsimused, 2015.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 30 min

 

NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Selleks palun täitke juuresolev volitus ja kas (valige teile sobiv variant):

  1. postitage aadressil Eesti Autismiliit, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt 20.maiks k.a.  või
  2. andke kaasa koosolekul osalevale volitatud isikule või
  3. saatke täidetult ja digiallkirjastatult meiliaadressile autismeesti@gmail.com. Meili teel saadetud ilma digiallkirjata volitused ei kehti!

Tuletame meelde, et vastavalt EAÜ põhikirjale on liikmetel kohustus osaleda üldkoosolekul.