14.-15.märtsil külastavad kollegid Lätist Eestit ja tutvuvad parimate praktikatega meie koolisüsteemist

23. märtsil vestlusring vanematele

20.aprillil vestlusring vanematele

4.mail kampaania “Teeme ära!” raames autismiteemalised mõttetalgud Tallinnas

25.mail vestlusring vanematele

2.mail ja 9.mail emadepäeva kingituste valmistamine

31.mail korraline üldkoosolek

7.-8. juunil koguperefestival “Puude taga on inimene!”

10.juunil seminar Tartus

14.juulil väljasõit Vembu-Tembumaale peredele

18.oktoobril seminar Tartus  “Autismispektrihäirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks”

19.oktoobril vestlusring vanematele

28.oktoobril seminar Tartus “Afektiseisundid, nendega toimetulek” (ainult liikmetele)

8.novembril seminar Tallinnas  “Autismispektrihäirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks”

16.novembril vestlusring vanematele

7.detsembril jõuluüritus peredele

detsembris jõulukingituste valmistamine

14.detsembril jõuluüritus Tartus