2.aprillil tähistatakse kogu maailmas autismiteadlikkuse päeva.

Sellel aastal kutsub Autism-Europe tähistama seda päeva kogu Euroopas kampaaniaga „Autismiga inimesi kaasava ühiskonna ehitamine“.

Sellega kutsutakse üles Euroopa ja riiklikke poliitikakujundajaid ning teisi sidusrühmi tagama autismiga inimeste õiguste ja vajaduste täielikku kasutamist vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. Konventsiooni rakendamiseks EL tasandil käivitas Euroopa Komisjon märtsis 2021 selle teise Puuetega Inimeste õiguste strateegia, mis kestab kuni 2030 aastani. Autismiga inimeste vajadustele tuleks selle rakendamisel kõigis valdkondades piisavalt tähelepanu pöörata.

Euroopas on autismispektriga vähemalt 7 miljonit inimest. Autism moodustab “spektri”, mis tähendab, et iga inimene kogeb autismi erinevalt.