10. juunil kell 12.00-16.00 toimub Tallinnas, Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10, Tallinn) kogemuskohtumine Aspergeri diagnoosiga inimestele.
Vajadus taolise kohtumise järele sündis 2014. a sügisel, mil Eestis käis oma tegevust tutvustamas Rootsi Aspergeri diagnoosiga inimesi koondav organisatsioon
Organiserade Aspergare (Organiseeritud Aspergerid).
Organiseeritud Aspergerid sai alguse Aspergeri diagnoosiga inimeste tugigrupist, mille eesmärk oli üksteist toetada ning arendada omavahelist suhtlust. Tänaseks
tegutsevad nad juba laiemalt: lisaks tugigruppidega kohtumisele seisab organisatsioon oma liikmete ja sihtgrupi õiguste eest ühiskonnas nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste tasandil ning aitab leida töökohti selle diagnoosiga inimestele.
10. juunil tulevad Organiseeritud Aspergerite esindajad taas Eestisse. Nad on valmis jagama oma kogemusi ja pakkuma tuge sama diagnoosiga inimestele,
kes võiksid olla huvitatud sarnasest tegevusest Eestis.
Üritusele on oodatud täisealised Aspergeri diagnoosiga inimesed, kes sooviksid taolises tegevuses osaleda.
Et üritust paremini korraldada, oleme tänulikud, kui annate oma osalemisest teada e-posti aadressil tallinn@vaimnetervis.ee hiljemalt 5. juuniks.
Kui osalemissoovist ei ole võimalik teada anda, siis olete oodatud ka ilma registreerimata.
Kogemuskohtumise päevakava
 päeva sissejuhatus – dr Jüri Männik
 organisatsiooni Organiseeritud Aspergerid tutvustus -esimees Anders Falk ja teised Rootsi esindajad
 arutelu gruppides, osalejate mõttevahetus ja küsimused rootslastele
 mõttevahetus, kas ja kuidas Eestis sarnast kogemust rakendada
Organiseeritud Aspergerite ettekanne toimub inglise keeles, vajadusel pakume järel-tõlget eesti keelde. Grupiarutelud toimuvad eesti keeles.
Küsimuste korral palun võtke ühendust telefonil 5551 5436, Anu Rahu (Tallinna Vaimse Tervise Keskus).