Projekti partnerid

Autismikeskus – Center društvo za avtizem (CDA) on mittetulundusorganisatsioon, mis töötab autismivaldkonnas, rajati 2005.a. vanemate organisatsioonina, kuna Sloveenias puudusid vastavad teenused. Algul organiseeris CDA avalikkuse teavitamise kampaaniaid ja püüdis muuta autismivaldkonna seadusi Sloveenias. Viimastel aastatel on see tõusnud autismivaldkonna esindusorganisatsioponiks Sloveenias. CDA on ainus organisatsioon Sloveenias, mis pakub spetsiifilisi teenused ja programme autismispektrihäirega inimestele. Sel on oma spetsialistide meeskond, mis omandas vajalikud teadmised ja litsentsid autismivaldkonna juhtivatelt ekspertidest maailmas. CDA on Autism Europe liige.

Autism Europe on Euroopa tasandi mittetulundusühing, mis esindab autismispektrihäirega inimeste ja nende perede huve Euroopa institutsioonides. AE liikmeteks on Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste maade rahvuslikud organisatsioonid. AE peamiseks eesmärgiks on teadlikkuse kasvatamine autismiga seotud teemade kohta ning autismispektrihäirega inimeste informeerimine ja esindamine. Autism Europe´l on 85 liikmesorganisatsiooni, peamiselt lapsevanemate organisatsioonid. Autism Europe veebileht annab otselingid Euroopa Nõukogu, Maailma Tervisorganisatsiooni, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi ja Rahvusvahelise Laste- ja Täiskasvanute Psühhiaatria Assotsiatsiooniga. AE veebileht sisaldab olulist informatisooni autismi kohta.

Autism Europe annab välja ajakirja LINK (inglise ja prantsuses keeles) ning uudistekirja, et jagada oma liikmetele infot Euroopa poliitikate kohta, mis puudutab puudeid ja on seotud autismiga. Autism Europe on soetud mitmete üle-euroopaliste projektidega ning samuti mitmete oma liikmete projektidega.

Projektis ACE on hõivatud Oxford Brookes Ülikooli Psühholoogiaosakond. See on moodustatud Sotsiaalteaduste- ja õiguse Kooli juurde ning on rahvusvaheliselt tunnustatud uurimistööde ja õpetamise poolest. Viimase Suurbritannia uuringu „Research Assessment Exercise“ (2008) juures oli hõivatud 85% töötajatest ning 75% uuringutest tunnistati märgituks või suurepäraseks. Projekti ACE koordinaator dr. John Lawson on üks osakonna vanemlektoreid. Loengute ja uurimistööde läbiviimise kõrval koordineerib ta Oxford Brookesi Autismiuuringute grupi tegevust, mis on üks juhtivaid keskusi autismiuuringute alal Suurbritannias.

Autism Rumeenia esindab autismispektrihäirega laste ja nende perede vajadusi Rumeenias. Nad püüavad edendada autismispektrihäirega inimeste õigusi, parandada nende elukvaliteeti ja edendada nende kaasamist ja osalemist ühiskonnas. Samuti on üks nende eesmärke parandada hariduse kvaliteeti ja toetada nende inimeste peresid. Organisatsioonil on spetsialistide meeskond, kes töötab hariduse ja selle hindamise valdkonnas, kes osalesid mõnedel koolitustel, mida viisid läbi kogenud juhendajad Kanadast ja Lääne-Euroopast. Nüüd püüavad väljaõppinud inimesed kasutada oma teadmisi töös autismispektrihäirega lastega. Rumeenia koolides on ikkagi pudus vajalikest teadmistest ja oskustest, et planeerida ja organiseerida autismispektrihäirega laste õppeprotsessi ja –struktuuri. Autism Rumeenia püüab tõsta nende laste õpetamise ning perede nõustamise ja toetamise taset.

EESTI AUTISMIÜHING (EAÜ) on mittetulundusühing, mis püüab aidata kaasa autismispektrihäiretega inimeste elukvaliteedi parandamisele Eestis. EAÜ tegeleb autismialase teadlikkus kasvatamisega Eestis, aitab kaasa ASD-ga inimeste õiguste tagamisele, loob neile võimalusi  ja aitab kaasa nende elu paremaks ja elamisväärsemaks muutmisele.

Igal aastal organiseerib EAÜ väljasõidu ja jõuluürituse peredele, kus kasvab ASD-ga laps. Samuti korraldab EAÜ rehabilitatsioonilaagreid ASD-ga inimestele koos erinevate tegevustega ning võimalusega lõõgastuda ja puhata.

2003.a. koguti kokku ASD-ga  vanemate lood ja publitseeriti need raamatus „Autism.Meie laste lood“. 2008.a. tõlgiti ja kirjastati kaks raamatut eesti keeles: Fiona Bleachi „Igaüks on erinev“  ja Peter Vermeuleni „Ma olen eriline“.

Eesti Autismiliit organiseerib erinevaid seminare ja konverentse, mille teemaks on pervasiivsed arenguhäired ja lektorid Eestist ning samuti teistest maadest (Soome, Rootsi, Belgia, Venemaa).

EAÜ püüab samuti kaasa aidata haridusseadustike muutmisele, et need oleksid kohandatud ka ASD-ga lastele ja tagaksid nende laste õigused haridusele.

Agentuur Imelda Ogilvy on reklaamiagentuur, rahvusvahelise Oglivy&Mather võrgustiku partner – seega kasutatakse kommertsotstarbel nime Imelda Oglivy. Agentuur on samuti osa I-Network´ist, mis on reklaamagentuuride võrgustik kontoritega Zagrebis, Sarajevos, Belgradis, Prištinas, Skopjes ja Tiranas. Laialdase partnerite ringiga saab Imelda Oglivy tagada oma teenuste kvaliteedi üle rahvuslike piiride ja väljaspool Euroopat.  Samuti on Imelda´l kogemused avalike suhete alal, koostööst ministeeriumite ja nõustamisfirmadega Euroopa Liidus ja Sloveenias, mis puudutab nende tegevusalade spektrit. Samuti viivad nad läbi regulaarselt avalikkuse teavitamise kampaaniaid koostöös mittetulundusorganisatsioonidega.