Projekti kongresside raportid

Projekti ACE 1.kongressi raport
Ljubljana, Sloveenia, 13.-14.05.2010

Esimene kavandatud projekti ACE kongress toimus Ljubljanas, Sloveenias. Kongressi külastasid 12 projektis osalejat, täiskasvanut autismispektrihäirega: 3 Sloveeniast, 3 Rumeeniast, 6 Eestist. Samuti toimus projektis osalevate organisatsioonide esindajate kohtumine: 1 Autism-Europe, 2 Autism Romania, 2 Eesti Autismiliitu ja 2 Oxford Brookes Ülikooli esindajat. Uue partnerorganisatsioonina ühines projektiga vaikiva partnerina Lugano Ülikooli Tervise- ja Kommunikatsiooniinstituut. Nende esindaja saabus samuti Ljubljanasse kongressile osalema.  Kongressi organiseeris projekti koordinaator Sloveenia Autismikeskus.

13.05.2010

1.projektikongress algas osalejate kohtumisega hotellis Celica ja jätkus pressikonverentsiga eesmärgiga tutvustada projekti laiemale ühiskonnale. Pressikonverentsi organiseeris agentuur Imelda, kes on samuti projektis partneriks. Projekti ACE tutvustasid Sloveenia Autismikeskuse president Vesna Melanšek, projekti ACE koordinaator ja Sloveenia Autismikesk,use psühholoog Janja Kranjc, Autism-Europe direktor Aurelie Baranger ning Oxford Brookes Ülikooli professor, psühholoog John Lawson.

Projektis ACE osalejad ja partnerorganisatsioonide esindajad osalesid samuti pressikonverentsil.

Seejärel toimus Ljubljana ja Sloveenia esitlus lühikese videoettekandena projektis osalejatele. Nad õppisid ka mõned kasulikud sõnad ja väljendid sloveenia keeles.

Pärastlõunal tegime jalutuskäigu Ljubljanas koos projektis osalejatega ning käisime loodusajaloo muusemis. Pärastlõunased tegevused olid ühelt poolt võimalus tundma õppida Sloveenia kultuuri ning teiselt poolt võimalus osalejatel suhelda omavahel ja arendada sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi, samuti võimalus luua uusi kontakte ja sõprussuhteid.

Pärastlõunal kogunesid projekti partnerorganisatsioonide esindajad projekti koosolekule, et  arutada projektitööd, projektis osalejatel ilmnenud võimalikke probleeme ning arutleda projekti põhjal tehtava uurimistöö üle.

Õhtul oli organiseeritud diskussioon Autism-Europe esindajatega, direktor Aurelie Barangeri ja president Evelyn Friedeliga. Diskussiooni jooksul oli projektis osalejatel võimalus küsida küsimusi selle kohta, mis puudutab nende positsiooni ühiskonnas ja arutleda igapäevaelus ettetulevate probleemide üle.

Päeva lõpetas õhtusöök traditsiooniliste sloveenia toitudega, rahvusmuusika ja –riiete esitlemisega, ning mõnede sloveenia rahvatantsude õppimisega.

Osalejatele meeldis õhtu väga, nad said võimaluse õppida tundma Sloveenia kultuuri ning üksteist  meeldivas õhkkonnas.

14.05.2010

Ljubljanas toimus konverents „Kaasamine: miinuse ja plussi vahel“. Ettekannete teemaks oli autismispektrihäirega inimeste kaasamine ühiskonda. Esinejad: Darja Zaviršek (sotsiaaltöö kateeder, Sloveenia), Nada Kavkler (autismispektrihäirega projektis osaleja), Evelyn Friedel (Autism-Europe), Mathew Downie (Rahvuslik Autismiühing, Suurbritannia), Peter Gabor (Rahvuslik Autismistrateegia, Ungari), Miroslava Jelinkova (Tšehhi Vabariik), David Preece (Suurbritannia), Regina Nemeth (Ungari), Ciril Horjak (Sloveenia).

Ettekanded konverentsil tegid sloveenia ja väliseksperdid autismispektrihäirega inimeste kaasamise teemal, samuti esitleti häid praktikaid Sloveeniast ja teistest maadest ning strateegiaid vajalike teenuste ja lahenduste leidmiseks.

Projektis osalejad said valida konverentsi külastamise ja vaba aja ürituste vahel. Sotsiaalsete ürituste programm hõlmas giidiga Ljubljana linna tutvustust ja kindluse külastamist, lõunat traditsioonilisi sloveenia roogi pakkuvas restoranis, Postojna karstikoobaste külastust ja jalutuskäiku läbi Tivoli pargi tagasiteel Ljubljanasse.

Kongressi ja päeva tervikuna lõpetas õhtusöök, mille jooksul jagasime kohtumiste muljeid. Osalejad kiitsid sotsiaalseid üritusi, ning need, kes külastasid konverentsi, pidasid seda oluliseks kogemuseks uute teadmiste saamisel ja mõnede uute väljavaadete avanemisel.

Me hindasime kongressi edukaks nii organisatsioonilisest kui ka osalejate seisukohast, kuna nad kõik väitsid, et veetsid kongressil hästi aega ja omandasid tähtsaid uusi sotsiaalseid oskusi ja iseseisva elu jaoks.

Projekti ACE 2.kongressi raport

Catania, Sitsiilia, Itaalia, 08.-10.10.2010

Projekti ACE partnerorganisatsioonide 2.kongress toimus Catanias Sitsiilias, Itaalias 8.-10.oktoobrini 2010. Sellel osales 15 projektis osalevat autismispektrihäirega täiskasvanut: 3 Sloveeniast, 4 Rumeeniast, 5 Eestist ja 2 Suurbritanniast. Samuti osalesid partnerorganisatsioonide esindajad (6 Sloveenia Autismikeskusest, 2 Autism Rumeeniast, 2 Eesti Autismiliitust, 2 Oxford Brookesi Ülikoolist, Autism-Europe esindaja ja Lugano Ülikooli Tervise ja Kommunikatsiooniinstituudi esindaja).

08.10.2010

Projekti partnerorganisatsioonide esindajad kohtusid projekti koosolekul.  Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli hinnata projekti toimumist ja tööd, mis on juba tehtud, toimuvale  uurimistööle jooksva hinnangu andmine ning edasiste plaanide arutlemine, projektis osalejate või koordinaatorite võimalike probleemide lahendamine ning edasise töö planeerimine.

09.10.2010

2.projektikongress algas projektis osalejate kohtumisega ja üksteise tundmaõppimisega. Mõned osalejad olid juba varem kohtunud eelmise Ljubljana kongressis ajal, kuid mõned uued osalejad ühinesid projektiga pärast seda kohtumist. Kohtumine toimus Katana Palace hotellis, pakuti suupisteid, mis aitas kaasa meeldiva õhkkonna loomisele üksteise tundmaõppimiseks. Kohtumisel osalesid ka kõik partnerorganisatsioonide esindajad ning tutvustasid end osalejatele.

Pärast kohtumist jalutati koos linna peaväljakule, kus algas meie ringsõit turismirongiga, mis võimaldas meil näha peamisi vaatamisväärsusi. Pärast seda lõunastati koos tüüpilisi sitsiilia roogi pakkuvas restoranis.

8.-10.oktoobrini toimus Catanias Autism-Europe korraldatud 9.rahvusvaheline autismikongress. Projekti ACE esitlus toimus kongressil 9.oktoobri pärastlõunal. Projekti ACE tutvustasid Sloveenia Autismikeskuse president Vesna Melanšek ja Janja Kranjc, projekti ACE koordinaator ja Sloveenia Autismikeskuse psühholoog. Projekti partnerorganisatsioonide esindajad esitlesid oma organisatsioone ja oma tööd selles projektis (Eesti Autismiliit – Marianne Kuzemtšenko, Autism Rumeenia – Liuba Iacoblev). Dr.John Lawson (Oxford Brookesi Ülikool) ja Maddalena Fiordeli (Lugano Ülikooli Tervise- ja Kommunikatsiooniinstituut)esitlesid oma vaatenurgast käimasolevat projekti uurimistööd. Samuti rääkis üks osalejatest (Mircea-Valer Pauca Rumeeniast) oma kogemustest selles projektis.

Hiljem toimunud diskussioon projekti ACE kohta näitas suurt huvi projekti vastu ning eriti hinnati projektis osaleja ettekannet.

Kõik projektis osalejad osalesid diskussioonis autismispektrihäirega inimeste kaasamise kohta ühiskonda, mis oli organiseeritud kongressile ja järgnes projekti ACE esitlusele. Arutelu vedasid kliinilised psühholoogid Patricia Howlin ja Ami Klin, mõlemad on autismi alal eksperdid. Projektis osalejad olid neile ette valmistanud küsimused ja said neile ka vastused. Hilisemas vestluses projektis osalejatega leidsid nad, et see oli väärtuslik ja väga positiivne kogemus, mida nad hindavad kõrgelt.

Kongressile järgnes osalemine sotsiaalsel õhtusöögil, mis oli organiseeritud AE kongressil osalejatele. Seal oli meil võimalus nautida sitsiilia kööki ning suhelda meeldivas õhkkonnas ja õppida üksteist paremini tundma.

10.10.2010

See oli päev, mida projektis osalejad väga ootasid – Etna vulkaani külastus. Buss viis meid umbes 2000m kõrgusele. Etna nõlvade vahel sõites tutvustas giid, kuidas vulkaanid tekivad ja toimivad, vulkaanipursete toimimist, Etna taimestikku, erinevaid laava liike… Pärast turismipunktis suveniiride ostmist jalutasime mittetöötavate kraatrite vahel. Jalutuskäik oli hingematvalt ilus ja kõik nautisid seda.

Pärast jalutuskäiku Etnal külastasime Laavamuuseumi, kus saime teada veelgi enam vulkaanidest, eriti Etnast ja inimestest, kes elavad selle nõlvadel.

Projektis osalejad said õppida tundma Sitsiilia kultuuri mitmel erineval viisil, kuid me arvame, et see oli üks kõige üllatavamaid ja informatiivsemaid kogemusi, mida kõik kaua mäletavad.

Pärast tagasipöördumist Cataniasse proovisime veelgi sitsiilia toite ning tegime pausi ühes maiustustepoes, proovides erinevaid Itaalia maiustusi.

Pärastlõunal otsustasid mõned veidi puhata ja mõned jalutasid linnas ja poodides.

Viimasel õhtul toimus kohtumine hotellis kõigile osalejatele koos väikeste suupistetega ning tähistati ühe projektis osaleja sünnipäeva. Vestlesime kogemustest, mida osalejaid said kongressil ning saime teada, et kõik nautisid enam vulkaani külastust, kuid nauditi ka kongressi kui tervikut.

Mõned osalejatest leidsid, et neil oli lihtsam suhelda kongressil teistega, kuna nad teadsid enamust osalejatest juba Ljubljana kongressilt. Uued osalejad õppisid teisi tundma ja olid enda üle uhked, sest nad olid jää murdnud ja loonud esimesed kontaktid. Samuti kui 1.kongress, oli ka 2.kongress tähtis samm paljude osalejate jaoks, sest minek kongressile tähendab ka lendamist lennukiga, uute inimestega kohtumist, elamist tundmatus linnas, võõras kultuuris… mis on enamusele neist väga stressirohke. Aga enamus osalejatest on otsustanud oma hirmudest võitu saada ja on teadlikud, et see on nende jaoks suur võimalus. Nad teavad, et nende kõrval on inimesed, keda nad saavad usaldada ja kes pakuvad neile toetust.