ACE projekt

Projekti ACE haldab Sloveenia Autismikeskus ning selles osalevad partneritena Autism-Europe, Eesti Autismiliit, Oxford Brooksi Ülikool, Imelda Ogilvy Agentuur ja Autism Rumeenia. Projekti toetatakse Grundtvigi alaprogrammi »Elukestva õppe programm« poolt.

Projektiga loodetakse avaldada mõju isiku tasandil (paremad suhtlemisoskused internetis, paranenud sotsiaalsed ja suhtlemisoskused, sõltumatus, aktiivsus kodanikuna) kui ka süsteemi tasandil (teadlikkus, aktsepteerimine, poliitilised muutused, metoodika Euroopa Liidus). Projekt algas 2009.a. novembris ja lõpeb 2011.a. oktoobris.

Pakutavad tegevused

Autismispektrihäirega täiskasvanud osalevad järgmistes tegevustes:

  • Internetis suhtlemise koolitused, kus autismispektrihäirega inimesed õpivad arvuti käsitlemist, õpivad kuidas ühineda ja suhelda internetikommuunides, saavad teadlikuks  võimalustest ja riskidest internetis ning sellest, kuidas suhelda internetis turvaliselt.
  • Osalemine rahvusvahelistel kongressidel, kus autismispektrihäirega täiskasvanud kohtuvad kolleegidega teistest maadest, osalevad sotsiaalsetes tegevustes ja räägivad oma probleemidest ning saavutustest projekti teostajatele ja avalikkusele. Iga kongressi eel organiseeritakse ettevalmistav koolitus külastatava maa, selle kultuuri, keele, kliima, ajaloo jms kohta.
  • Avaldatakse veebiajaleht pärast iga rahvusvahelist kongressi.

Kasutegurid osalejatele

Osalejad parandavad suhtlemisoskusi internetisuhtluses, tegelikus elus rahvusvahelise suhtlemise kaudu ning interneti käsitlemise oskust. Nii virtuaalse kui tegeliku elu arenguprotsess (sotsiaalses mõjutamises ja suhtlemises) dokumenteeritakse ja seda kasutatakse teadusuuringus. Koostatakse film ja infolehed internetis suhtlemisest, seal valitsevatest ohtudest ja alternatiivsetest suhtlemisvõimalustest. Osalejad võivad mõjutada ühiskondlikku poliitikat.

Projekti veebileht

http://www.autism-ace.eu/ace

Projektist ACE

Lühend ACE tähendab Autism Connections Europe (Autismi Sidemed Euroopas). See on rahvusvaheline Grundvigi Elukestva õppe projekt autismispektrihäirega täiskasvanutele. Projekti koordineerib Sloveenia Autismikeskus ja kaasab Autism Rumeeniat, Eesti Autismiliitut, Oxford Brookes´i Ülikooli Suurbritanniast ja Agentuuri Imelda Sloveeniast.

Projekti esmane eesmärk on ühendada autismispektrihäirega inimesi osalevate maade sees ja vahel. Lisaks võimaldab projekt osalejatel kohtuda isiklikult nelja projekti kongressi ajal Sloveenias, itaalias, Suurbritannias ja Eestis.

Projekti peamine idee on, et autismispektrihäirega inimestel on probleeme sotsiaalsete kontaktidega. Seetõttu oli idee aidata neil luua esmased kontaktid internetis Facebookis. Me oletasime, et autismispektrihäirega inimestel on kergem kohtuda isiklikult, kui nad on eelnevalt internetis suhelnud , sest see annab neile aluse esimeseks reaalseks vestluseks.

Projektis ACE loovad noored täiskasvanud Sloveeniast, Eestist, Suurbritanniast ja Rumeeniast esmased kontaktid Facebookis ja seejärel kohtuvad projekti kongressidel. Projekti kongressid sisaldavad erinevaid sotsiaalseid üritusi osalejatele, mille kestel saavad nad võim aluse üksteist tundma õppida, luua uusi sidemeid ja sõprussuhteid ning harjutada sotsiaalseid ja kommunikatsioonioskusi. Kuna autismispektrihäirega inimestel on selles osas probleeme, siis on neile oluline õppida ja harjutada sotsiaalseid oskusi ekspertide toetusel ning seda projekt neile võimaldab. Projekti kongressid sisaldavad ka autismiteemalisi ekspertkonverentse, millel projektis osalejad saavad samuti osaleda, kas jagades oma seisukohti või ühinedes aruteludega.

Pärast isiklikke kohtumisi projekti kongressidel on osalejatel võimalik neid kontakte hoida Facebookis. Et teha Facebooki kasutamine neile kergemaks, valmistati Facebooki juhend kõigis osalevate maade keeltes ja avaldati proejkti veebilehel. Osalejad saavad juhendit kasutaded muuta Facebooki kasutamine kergemaks ja huvitavamaks.

Kuna autismispektrihäirega inimesed seisavad silmitsi suurte sotsiaalsete raskuste ja kogemuste puudumisega, oskuste ja sageli ka võimaluste luua uusi sidemeid puudumisega, siis loodame me, et projekt ACE on näiteks, mida autismispektrihäirega inimesed vajavad, millist toetust ja millisel viisil see toetus võiks olla neile osutatud.

Facebooki kasutusjuhend

Facebooki kasutamise juhend
Facebooki kasutamise juhend inglise keeles

Interneti kasutamise juhend pildiraamatuna

Pildiraamat (ek)
Pildiraamat (ik)
Pildiraamat videona (ek) http://www.youtube.com/watch?v=pwOcc8QG8Bk&feature=related
Pildiraamat videona (ik) http://www.youtube.com/watch?v=DHcZfbxdG3g&feature=related