subscribe: Posts | Comments

2013.a. üritused

Jõulukoosviibimine 14.detsembril 2013

 

Lastevanemate nõustamisring 7.detsembril 2013

 

Jõulukingituste valmistamine 1.detsembril 2013

 

“Autismispektri häirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks” Tartus 18.10.2013 ja Tallinnas 8.11.2013

Ettekanded Tartus:

Marianne Kuzemtšenko “Autismispektri häiretega inimeste oskused, võimed ja nõrgemad küljed, millega arvestada nende kaasamisel tööturule.” – Marianne Kuzemtsenko 18.10.2013

Liine Karafin “Karjäärinõustamine kutseõppesüsteemi sisenemiseks HEV õppijale” – Liine Karafin 18.10.13

Tiia Sihver “Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa kaudu”- Triinu Niiberg-Pikksööt 18.10.2013

Mariza Tasuja “Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukasssa kaudu”

Anu Viita-Neuhaus “Töövõime toetamise reform” –

Triinu Niiberg-Pikksööt “Toimetulek stressiga ja psühholoogilise nõustamise võimalused”- Triinu Niiberg-Pikksööt 18.10.2013

 

Ettekanded Tallinnas:

Maret Rander “ASH inimeste tugevad ja nõrgemad küljed, millega arvestada tööle minekul” – Maret Rander_8.11.2013

Triin Juss, Birgit Ulrich “Karjäärinõustamine autismispektri häirega inimestele kutseharidussüsteemis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse näitel” – Triin Juss, Birgit Ulrich_8.11.2013

Tiia Sihver “Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa kaudu” – Tiia Sihver_8.11.2013

Kersti Katkosild “Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukasssa kaudu” – Kersti Katkosild_Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukassa kaudu

Anu Viita-Neuhaus “Töövõime toetamise reform” – Anu Viita-Neuhaus_8.11.2013

Kaili Ploom-Zilmer “Toimetulek stressiga, võimalusi integratiivseks lähenemiseks psühholoogilisest vaatenurgast autismispektri häirega inimeste puhul” – Kaili Ploom-Zilmer_8.11.2013